Közelgő Események

Aktuális Információk

Are you here?

.

Are you here?

Angol nyelvű istentiszteletet tartottak Pécsett

 

Pécsett több mint kétezer külföldi hallgató tanul, ők egy olyan bázist alkotnak, akiket érdemes lehet megszólítani, ezért szeptemberben megérett egy angol nyelvű istentisztelet ötlete a gyülekezetben. Idegennyelvű, római katolikus misét már tartanak a városban, de evangélikus angol nyelvű istentiszteletet most szerveztek először.

November 13-án késő délután már dallamok szűrődtek ki az evangélikus templomból. A Pécsi Gospel zenekara hangolt, miközben az egyetemi ifjúság tagjai a gyülekezeti teremben készülődtek a szeretetvendégségre. Az első evangélikus, angol nyelvű istentiszteletet nagy munkálatok előzték meg: a gyülekezet tagjai az egyetem szinte minden karán elhelyeztek plakátokat és facebook eseményen is hívogatták a külföldieket. Bár Pécsre nagyon sokan érkeznek más országokból, a várható létszámot nem lehetett előre látni.

Az istentisztelet hat órakor kezdődött, addigra elég szép, hatvan-hetven fős létszám gyűlt össze a templomban. Spanyolországból, Nigériából, Kenyából, Kínából, Irakból és más országokból érkezett fiatalok ültek a magyar érdeklődők mellett, akik leginkább a nyelvet szerették volna gyakorolni. Hajduch-Szmola Patrik beosztott lelkész végezte a liturgiai szolgálatot, amelyben nagy szerepet kapott a Pécsi Gospel ének- és zenekara. Főleg amerikai és afrikai dalokkal teremtettek családias, oldott hangulatot. Kovács Barbara, a gyülekezet hatodéves teológus hallgatója Jeremiás 29,10-14 alapján arról beszélt igehirdetésében, hogy Isten nem helyhez kötött, bárhol is legyünk a világban, külföldön, távol az otthontól, Isten elérhető számunkra. Nem vagyunk egyedül, megtalálhatjuk őt, és ő reményteljes jövőt szán nekünk. Az istentisztelet végén a kivonulásnál a kórus még az udvaron is folytatta az éneklést, így még a kézfogás is jó hangulatúra sikerült.

Ezután a nyelvgyakorlás kötetlenebb formában folytatódott, a pécsi egyetemi ifjúság által szerveztett szeretetvendégségen. A beszélgetésekben megelevenedett az a sokszínűség, amit a különböző országokból érkezett hallgatók, és a magyar ifi- illetve kórustagok képviseltek. Érződött a nyitottság és a befogadás a résztvevőkön, és többen megfogalmazták, hogy lenne igény a folytatásra, amely remélhetőleg a jövő évben meg is fog valósulni.

Kovács Barbara

Gyülekezeti Kórusunk kozármislenyi szolgálattal kezdte a 2016/17-es évadot

.

Immár hagyomány, hogy Kozármislenyben a Város Napja rendezvénysorozatot ökumenikus kórustalálkozó zárja. Mint már eddig is több ízben, az idén is meghívást kaptunk erre a koncertre.


 " A zene nem a magánosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás" - szólt a hangverseny mottója. Azt hiszem, mindannyiunkban, akik ott voltunk, életre keltek Kodály Zoltán szavai...

A mi műsorunk:

Josquin des Pres Fogadd el hálaénekem

J. S. Bach Mint a szarvas hűs forrásra (Zárókorál a 8. kantátából)

F. Mendelssohn 42. zsoltár c művének egy tétele

C. Saint -Saens Tollite hostias (Dicsérjétek az Urat…)

című művek voltak.

A műsort a résztvevő kórusok összkara zárta Telemann Ich will den Herrn loben alle Zeit kezdetű kánonjával.

Úgy érezzük, jól indult ez a szolgálati év...

 

 

Feltámadás vagy letámadás?

.

Gyenge szóviccnek tűnik ez a cím, valójában az is, mégis van benne valami alapvető különbség, amely hitünk egy fontos tulajdonságára világít rá.
A feltámadás intimitásáról hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Jézus talán legnagyobb tette úgy történik, hogy azt senki sem látja. Beszél róla előtte többször is, utána is találkozik a tanítványokkal, beszél velük, elküldi őket, de a feltámadásnál nincs senki jelen.

Templomajtó

.

„Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál.” (Jn 10,9)
 
Templomunk 1875-ban készült el és ekkor készült a templomajtó is. Amikor templomba jöttél, volt amikor Te nyitottad ki ajtaját, de számtalanszor nyitott ajtók vártak. Az eltelt mintegy 140 év alatt vajon hányszor nyílott és záródott be?
 
A templomajtó felújításra szorul. A presbitérium a felújítást húsvét és pünkösd közötti időpontban szeretné megvalósítani. Mivel a szakszerű felújítás jelentős anyagi terhet jelent ezért kérjük a gyülekezet tagjait adományokkal segítsék a felújítás megvalósítását.

Tillai Aurél

.

Gyülekezetünk tagja Kossuth-díjat vehetett át
 
“A Liszt-díjas és érdemes művész, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara Zeneművészeti Intézetének professor emeritusa a tanítványok és a közönség szeretete által övezett, ugyanakkor a szakma megbecsülését kiérdemlő és Pécs városának kulturális életét is gazdagító karnagyi pályafutása, valamint termékeny zeneszerzői és nemzedékek számára meghatározó zenepedagógusi életműve elismeréseként vehette át a Kossuth-díjat a nemzeti ünnepen.”
 
 
Mint gyülekezetünk hűséges tagja, a kórusunk munkáját is figyelemmel kíséri és támogatja, jó szívvel ajánlja kórusműveit kórusunknak, s mi örömmel énekeljük azokat.
Ezúton gratulálunk a gyülekezet és a szerkesztőség nevében testvérünknek a rangos elismerésért és kívánunk további jó egészséget és hosszú életet!
 

Dalok Pál levelei szerint

.

Csodálatos koncerten vehettek részt azok akik ellátogattak 2016.03.23.-án este templomunkba. Köszönjük Gryllus Dánielnek és barátainak.

Felvétel ITT meghallgatható.

 

Még közelebb - a nagyhét margójára

.

„Kíméletet aligha vár, csordultig telt a méregpohár...” A mai napon valami elkezdődik, végérvé- nyesen. Már minden készen áll, már nem lehet visszafordulni az úton. Önfeledten ujjong a tömeg,  pálmaágak lengenek a kezekben. Gyermek, felnőtt együtt örül... Ha csak sejtenék, mi kezdődik el  valójában, hogy milyen útra nyílnak meg Jeruzsálem kapui. De azt csak Ő tudja, az Egyetlenegy.  Csak Ő tudja, miért érkezik.
 
„Kiáltanék és futnék még közelebb. Szemembe néz és úgy lép még közelebb.” Csupán néhány nap, és elhalkul az ujjongás, megszakad a hozsanna. Most csak ketten vagyunk, Ő és én. Egy utolsó meghitt pillanat, egy utolsó vacsora. Szemembe néz, és tudom, ez most más. Az Úr önmagát adja a kenyér- ben és borban. Közelebb vagyok Hozzá, mint bármikor máskor. A részemmé válik, megtisztít és új lehetőséget ad...
 
...Majd a meghitt pillanatot emberek zsivaja töri meg. De már nyoma sincs az öröméneknek, a hozsannának. Most nem pálmaágat lengetnek kezeik- ben. Valami elkezdődik. És az Istenfiú elindul. „Ítéletének elébe megy. Terhét felveszi, hiszen vár rá a hegy. Halála percét hozza még közelebb...” Nem menekül, nem rejtőzik el. Elindul a katonák felé. Elindul a Golgota felé...
 
Ha kérdezik, nem felel. Nem tesz csodát Heródesnek. Nem védekezik, „nem kiált, nem lármáz”. Nem vár kíméletet, nem vágyik ember adta szabadságra. Ő az életét akarja adni értem. És kitart értem mindvégig, míg el nem hangzik az utolsó szó: „Elvégeztetett”.
 
Hogy lehet valakiben ekkora szeretet?! – kérdezem döbbenten. És hallom szelíd hangját: „Ember- eknek ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.” Hallom, s talán értem is néha. Megérzem lelkem mélyén, mekkora ajándék ez. Csoda, melyet nem kértem, melyet soha nem érdemeltem meg, de mégis az enyém. Mérhetetlen magasság és mélység egyetlen egy hétben.
 
Átérzem mélységét, Megváltóm csodálatos közelségét. Érzem, és néha értem is talán. Máskor meg csak felnézek a keresztre, és elfog a vágy: „Követném botladozva, még közelebb.”
 
Hevér Beatrix

Pál apostol – dalok Pál levelei szerint

.

Koncertturné a bemutató 25 éves jubileuma alkalmából
 
„Melyek lehetnek a siker összetevői? Először is maga a versfűzér amelyet Sumonyi Zoltán a térítő-apostol levelei alapján írt, olyan feszesen tapadva az eredeti szöveghez, hogy szinte alig van szava amely ne Páltól származnék. … A hatás másik összetevője Gryllus Dániel kongeniális zenei leleménye”
(Magyar Hírlap akkori kritikusa: Lukácsy András)
 
 
Pál, aki Jézus kereszthalála után néhány évvel lettkeresztényüldözőből kereszténnyé és apostollá, az 1. század legeredményesebb térítője volt. Élete utolsó 16 esztendejéből 13 levelet ismerünk, köztük a legfontosabbnaktartott a rómaiakhoz írt levél, amelyben elsőként dolgozza ki a keresztény egyház csaknem teljes dogmarendszerét.
Sumonyi Zoltán ebből a hatalmas életműből tizenkét verset írt, a zenét Gryllus Dániel szerezte. A megjelent lemez volt a Gryllus Kiadó első munkája, mely nagy sikert aratott.
Gryllus Dániel így emlékezik vissza: „A Pál apostol c. hangversenyünket 1991-ben mutattuk be a kőbányai evangélikus templom alagsori termében Halmos Bélával.

Új Képeink

2016 gyermektábor

 

Új Hírlevelünk

2016 Pünkösd

Új Hanganyag

Dalok Pál levelei szerint

Gryllus Dániel, Ferenczi György és a Rackajam, Szirtes Edina Mókus

Új Videónk

1995. június 7.