ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2018. PÉCS

.

"Jobbod Uram , dicső az erőtől…"/"Uram a jobbod kitűnikerejével.."

Dátum
Nap
Időpont
Helyszin
Igét hirdet
2018.01.21
Vasárnap
16:00
Belv.Református templom
Sas Norbert róm.kat.káplán
2018.01.22
Hétfő
18:00
Görög katolikus templom
Nagy Zoltán Csaba református lelkész
2018.01.23
Kedd
18:00
Evangélikus templom
Lettner Gábor pünkösdi egyház lelkésze
2018.01.24
Szerda
18:00
Gyárvárosi római katolikus templom
Strijk András szerb ortodox diakónus
2018.01.25
Csütörtök
18:00
Kertvárosi református templom
Lábár Tamás római katolikus diakónus
2018.01.26
Péntek
18:00
Baptista templom
Ócsai Zoltán evangélikus lelkész
2018.01.27
Szombat
18:00
Lyceum római katolikus templom (Király utca)
Macher Tivadar baptista lelkész
2018.01.28
Vasárnap
16:00
Pécsi Székesegyház
Dr. Hafenscher Károly Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, miniszteri biztos

Te hogyan képzeled el a gyülekezetünket tíz év múlva?

.

Mi így:

-          A templomunkban lelki otthonra találnak minden korosztályból azok, akik szeretnének Istennel találkozni

-          a gyerekeinkre vigyáznak és érdekes programokat szerveznek nekik

-          önkénteseink szorgosan részt vesznek a különböző alkalmak megszervezésében

-          egyszóval… a közösségünk lelkileg épül és dinamikusan fejlődik!

Bátran mondhatjuk, hogy az álmunkból már most is sok minden megvalósult és gyülekezetünk egy élő, aktív közösség. Azonban ahhoz, hogy a fejlődésünk a jövőben is töretlen maradjon, közös teherviselésre van szükség. A templom és a többi helyiség fűtése, világítása, a lelkészek fizetése, az udvar rendben tartása és a programok megszervezése mind pénzbe kerülnek, amelyet előteremteni a gyülekezeti tagok hozzájárulásából tudunk.

Hogyan tudok én is hozzájárulni a gyülekezet fejlődéséhez?

Amennyiben közösségünk tagjának érzed magad, a vasárnap bedobott perselypénz mellett az egyházfenntartói járulék befizetésével tudsz anyagilag is hozzájárulni fennmaradásunkhoz. Az adakozás emellett erősíti a tagokban a közösséghez való tartozás érzését és az Isten iránti hála kifejezését.

Hogyan tudom ezt megtenni?

Az egyházfenntartói járulék minimális összege

-          keresettel rendelkezőknek évi 16.000 Ft (havonta 1.333.-  Ft, egy menü ára)

-          egyetemistáknak, nyugdíjasoknak és keresettel nem rendelkezőknek évi 8.000 Ft (havonta 667.- Ft , egy péksütemény és kávé ára).

-          Mivel ez nem fedezi teljes egészében a gyülekezet működési költségeit, ezért legjobban rendszeresen, havi 2000 Ft-al (keresettel nem rendelkezőként havi 1000 Ft-al) tudsz hozzájárulni fennmaradásunkhoz.

Hol tudom befizetni az egyházfenntartói hozzájárulást?

A lelkészi irodában minden hétköznap 14-17 óráig vagy pedig átutalással az alábbi számlaszámon:

50800111-11188568-00000000

A közleménybe mindenképpen írd be, hogy „egyházfenntartói járulék”!

Köszönjük, hogy te is hozzájárulsz közös álmunk megvalósításához, a gyülekezetünk fejlődéséhez!

A gyülekezet lelkészei és presbitériuma

Két énekkari próba után énekeltem a Kossuth Rádió-ban

.

A címben leírtak pontosak és igazak, de egy kicsit árnyalni kell a büszke kijelentést, mert azért, az nem volt ez olyan egyszerű. Karvezetőnk, Balázs Magdi hívására mentem az első szerdai próbára. Miért ne mentem volna, hisz mindig szerettem énekelni, sok vidám társaság nótafájaként, akár hajnalig is vidáman daloltam, ha kellett, akár szlovákul is. Ami ugye nem lenne olyan nagy teljesítmény, ha tudnék szlovákul, de sajnos nem tudok, egy jókedvű dalos társaságban azonban ez sem akadály.    Ezek után úgy gondoltam, biztosan nem olyan nagy feladat pár egyházi ének eléneklése, főként, ha kottát is adnak, és van karvezető is, no meg a legfontosabb, sokan énekelnek még mellettem!

 Ennyi bevezető után el kell mondanom, nagy meglepetésben volt részem, mikor az első egyszerű kis kottát a kezembe kaptam. Valahogy így nézett ki:

Mit mondjak? Mikor hét év hegedűtanulás után már egyértelmű volt, hogy hegedűművész biztosan nem lesz belőlem, a hegedűt a kottával együtt inkább szerszámokra és hajóépítésre cseréltem! Ezután meglepő gyorsasággal elfelejtettem mindent, amit szolfézs és hegedűtanáraim nagy munkával belém sajtoltak. Szerencsére akadt azonnal tanítómesterem, kórustársam, Horváth Zoltán elmagyarázta, papírra vetette a kottában szereplő rejtjelek értelmét, no és a basszuskulcsot is.
Igen, a szegény embert még az ág is húzza, mert hegedűs koromból a violinkulcsra emlékszem némileg, tudom hol a C, meg a G, a többi meg már adódik valahogy. A basszuskulcsnak az a lényege, hogy ott minden máshol van, mint én gondolom!

Úgy elgondolkoztam, tulajdonképpen még kotta se nagyon kellene, mert a dallam „a fülemben van”, csak egy nagy bökkenő van még, amiről nem írtam: a basszus (mert oda kerültem) nem a fődallamot énekli! Azt a női kar zengi vidáman, könnyedén, az alt társaságában, de még a „tenorok” csapata is mindig mást énekel, mint mi. Összességében gyönyörűen hangzik, de ebben eligazodni sokkal nagyobb feladat, és koncentráció, mint gondoltam!

Mindössze két próbán vettem rész, mikor a Kossuth Rádió templomunkból közvetítette az istentiszteletet, és a kórus is szolgát. Bizony félve kérdeztem karvezetőnktől: én is mehetek énekelni???   Magdi biztatott, mentem, szólt az orgona, a kórus énekelt! Oly jó volt ott, a mi templomunkban énekelni, ennek a csodának részese lenni, mert énekelni jó!

Gondolatait papírra vetette: Vönöczky András

Ócsai Zoltán Igehirdetése 2017.09.17.-én

.

1 Móz. 28, 10-22. Jákób pedig elindult Beérsebából, és Hárán felé tartott. Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott: Egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az ÚR állt, és ezt mondta: Én vagyok az ÚR, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.


Amikor Jákób fölébredt álmából, ezt mondta: Bizonyára az ÚR van ezen a helyen, és én nem tudtam! Félelem fogta el, és így szólt: Milyen félelmetes ez a hely! Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja.
Reggel fölkelt Jákób, fogta azt a követ, amely a fejealja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek – azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákób: Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az ÚR lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom.

Az egyház egészséges közösség, ahol jól érezheti magát az ember – Interjú Kovács Barbarával

.

 

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Galambos Ádám, fotó: Magyari Márton
 
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Kovács Barbara a beszélgetésünkkor még lelkészjelölt volt; június 24-i felszentelése óta a pécsi gyülekezet beosztott lelkésze.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangélikus himnuszból kantáta

.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Ecsedi Zsuzsanna
 
Pécs – Különleges premier gazdagítja a reformáció emlékévét: szeptember 7-én a pécsi Kodály Központban mutatják be az egyebek közt Weiner Leó-, Liszt- és Kossuth-díjjal is kitüntetett érdemes művész, Tillai Aurél karnagy és zeneszerző Reformáció kantátáját. A komponistával Cantate rovatunk vezetője beszélgetett a zenemű születéséről.

Új Képeink

Balikó Zoltán-emlékkönyv bemutató

A képre kattintva megnyitható a galéria.

Új Hírlevelünk

2017 Karácsony

Új Hanganyag

2018.01.14. Pécs - Kovács Barbara

Új Videónk

2017 Gyerekkarácsony