Gyászistentisztelet

.

Hívunk és várunk minden emlékező testvérünket a gyászistentiszteletünkre. Név szerint emlékezünk azokról, akiket ebben az évben kísértünk utolsó útjukra. Emellett mécsest gyújtunk azokért a hozzátartozóinkért is, akiket korábban temettünk el. Az ő neveik felírása a lelkészi hivatalban történik.

Első alkalommal rendeztünk Teremtés hetét

.

Idén, 2018. szeptember 30. és október 7. között először rendeztek a teremtés hete alkalmából nyolcnapos rendezvénysorozatot a pécsi gyülekezetben. Minden napra jutott valamilyen közös alkalom, ahol más-más típusú program keretében hívták a gyülekezetet a teremtésről és az abban való felelősségünkről való közös gondolkodásra, illetve a teremtett világra való rácsodálkozásra.

Szeptember 30-án az esti istentisztelettel nyitották meg a teremtés hetét Pécsett.

Hétfőn Buchert Eszter gyülekezeti tag tartott előadást A természet ízei címmel. Ezen a napon a természetben fellelhető ízekre koncentráltak, s interaktív előadásában Eszter azokra az ajándékokra kívánta felhívni a figyelmet, melyeket Isten a természeten keresztül ad nekünk. A kóstolóval színesített est szép számban mozgatta meg a gyülekezeti tagjokat.

Gyülekezetismereti kvíz segítségével idézték fel a közösség százötven évre visszatekintő múltját a következő napon. Idősebbek és fiatalabbak is jól szórakoztak és tanultak a Varga Ágnes által összeállított kérdések segítségével. Isten teremtő munkáját itt a közösségteremtés összefüggésében élhették meg az érdeklődők.

Szerdán végiggondolhatták, hogyan teremt Isten hangokat. Hajduch-Szmola Patrik segítségével lapozták végig gondolatban a Bibliát, és figyelték, hogyan jelenik meg a hallás, a látás, a hang és a látvány a Biblia lapjain, és hogy mennyi mindent tud leírni a Biblia e szavak segítségével. Végül a 17-es énekelt liturgia megtanításával, az énekkar támogatásával tartottak igei alkalmat is.

Csütörtökön Ócsai Zoltán más népek, régi kultúrák teremtéstörténeteit állította párhuzamba a bibliai teremtéstörténettel egy előadás keretében. A hallgatóság a bibliai teremtéstörténet szépségével találkozhatott, és rácsodálkozhatott, mennyi párhuzam vonható más népek teremtéstörténeteivel.

Isten megteremtette az Éden kertjét is a világ kezdetén. Ha nem is az Éden kertjének megteremtésére, de a templomkertünk újjáteremtésére vállalkoztak a gyülekezet tagjai: a templomkertet és templomot szépítették pénteken.

Szombaton a csodálatos időben sok gyülekezeti tag indult neki a tizennégy kilométeres Mecsek-túrának. Számos látnivalót tartalmazott a Péterfia Csaba által vezetett és szervezett túra.

A rendezvényeket az aratási hálaadó istentisztelet zárta vasárnap. Hajduch-Szmola Patrik hirdette az igét Jn 6,24–29 alapján. Igehirdetésében hangsúlyozta, hogy „a kenyérben kézzelfoghatóvá válik Isten gondviselése. Jézus minden csodája arra akarja a figyelmünket rávezetni, hogy meglássuk a csoda mögötti még nagyobb csodát: Isten szeretetét, gondoskodását.”

Ezen a napon tartották meg a már hagyománnyá váló terményvásárt, melynek bevétele és megmaradt terményei a gyülekezethez tartozó két intézmény, a Kék Elefánt Evangélikus Óvoda és a Baldauf Gusztáv Szeretetotthon életét teszik boldogabbá. A terményvásárral párhuzamosan a templomban családi istentiszteletet tartottak, ahol az idei tematika szerint legóistentisztelet volt. A gyermekek által készített legóalkotások is mind a teremtés hete tematikájába illeszkedtek.

Forrás: evangelikus.hu
Szöveg: Kőszeghy Ildikó, Hajduch-Szmola Patrik

Beiktatták parókus lelkészi hivatalába Hajduch-Szmola Patrikot

.

Beiktatták parókus lelkészi hivatalába Hajduch-Szmola Patrikot

Pécs – 2018. szeptember 8-án – ahogy Aradi András, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye esperese fogalmazott – Isten szent házában, Isten igéjével és imádsággal beiktatták parókusi szolgálatába Hajduch-Szmola Patrik lelkészt. Az iktatást Aradi András végezte, az ünnepi istentiszteleten szolgált a Pécsi Evangélikus Egyházközség énekkara Lovászné Balázs Magdolna vezetésével.

Szöveg: Kőszeghy Ildikó, Fotó: Sántha Tamás

Hajduch-Szmola Patrikot, aki feleségével, Kovács Barbarával együtt két éve szolgál Pécsen, a gyülekezet július 1-jei közgyűlése Ócsai Zoltán parókus lelkész mellé lelkésznek megválasztotta.

A szombati iktatáson megtöltötték a hívek a templomot. A pécsi gyülekezet tagjai mellett eljöttek az egyházmegye lelkészei, Patrik gyerekkori gyülekezetének tagjai, a társegyházak képviselői, barátok és családtagok. Igehirdetésében Aradi András a 103. zsoltár 2. verséhez kapcsolódva az áldásnak és a hálaadásnak a fontosságáról beszélt. Arról, hogy az áldás Ábrahámnál kezdődött és Jézusnál teljesedett be.

Hajduch-Szmola Patrik az ApCsel 8,39-ből választott egy rövid tagmondatot igehirdetésének alapigéjéül. „…de örvendezve haladt tovább az útján.” Kiemelte, hogy ez valójában a közös gyülekezeti útra vonatkozik. Visszagondolt a korábbi pécsi lelkészekre, és arról beszélt, hogy az az út, amimelyre most rálép, nem vele kezdődött két éve, hanem a gyülekezet előző lelkészeivel, de még ennél is korábban Jézussal. Majd Patrik arról a közös útról beszélt, amelyen a lelkésztársakkal, Ócsai Zoltánnal, Kovács Barbarával és a gyülekezet tagjaival lép majd. Örömmel, együttmunkálkodással.

Az iktatást követő közgyűlésen Hajduch-Szmola Patrikot köszöntötte Rózsai György, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye felügyelője, a pécsi gyülekezet nevében Ócsai Zoltán parókus lelkész, Koskai Erzsébet egyházaskozári lelkész, Tuska Tibor kondorosi evangélikus lelkész és Nyúl Viktor római katolikus pasztorális helynök. 

Keszthelyi József gyülekezeti tag verssel ajándékozta meg a beiktatott lelkészt. Levélben fogalmazta meg jókívánságait és áldását Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület újonnan beiktatott püspöke; Gáncs Péter nyugalmazott püspök; Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem nyugalmazott rektora, és felesége, Szabóné Mátrai Marianna, akik egyben a gyülekezet korábbi lelkészei voltak; Németh Norbert, a Pécs-Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora és dr. Udvardy György megyés püspök. 

A közgyűlés után a tágas templomkertben késő délutánba nyúló szeretetvendégségen folytatódott az ünneplés.

További fotók: Facebook

 

 

Finn kóruskoncert

.

Várunk mindenkit szeretettel a finn testvérgyülekezetünk 100 éves fennállását ünneplő kórusának koncertjére, szeptember 11-én, kedden, 18 órakor. 

 

 

finnkorus2018

LEGO-Istentisztelet

.

Lego-istentiszteletre várunk mindenkit, gyermekeket, felnőtteket, családokat, szeptember 2-án, 10:30-kor. Az idei év első családi istentisztelete után ismét szeretetvendégség lesz, aki teheti, hozzon magával egy kis harapnivalót, innivalót!

 

Új Képeink

Presbiter és felügyelő iktatás 2018

IMG 4204

A képre kattintva megnyitható a galéria.

Új Hírlevelünk

Pünkösd 2019

20190610

Új Hanganyag

2018.03.29. Pécs - Énekkar

Új Videónk

2017 Gyerekkarácsony