Intézményvezetői pályázat - Kék Elefánt Evangélikus Óvoda

.

Intézményvezetői pályázat

A pályázatot meghirdető szerv: Pécsi Evangélikus Egyházközség

Meghirdetett munkahely:          Kék Elefánt Evangélikus Óvoda

Székhely:                                7632 Pécs, Enyezd u. 1.

Intézményvezetői munkakör, megbízás betöltéséhez szükséges iskolai végzettségek, képesítések, egyéb feltételek:

         • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör        betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

         • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

         • legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

         • legalább 5 év evangélikus egyházközségi tagság

         • evangélikus konfirmáció, lelkészi ajánlás

Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb:

         • Megbízás kezdete: 2017. szeptember 1.

         • A megbízás 5 évi időtartamra szól

         • Pályázat beérkezésének határideje: 2017. július 15.

         • Pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 30.

         • Juttatások a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény szerint

A pályázatnak tartalmaznia kell:

         a) a pályázati feltételekben előírtak teljesüléséről szóló igazolásokat

         b) önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát

         c) az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és a szakmai          helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

         d) lelkészi ajánlást gyülekezeti lelkészétől

A pályázathoz mellékelni kell:

         • a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását igazoló dokumentumokat

         • érvényes erkölcsi bizonyítványt (három hónapnál nem régebbi)

         • konfirmációi emléklap hiteles másolatát, vagy a konfirmáció igazolását

Felvilágosítás a részletes pályázati feltételekről:

Pécsi Evangélikus Egyházközség

Ócsai Zoltán lelkész Tel.: 20/824-62-50

Pályázat címzése:

Pécsi Evangélikus Egyházközség

7621 Pécs, Dischka Győző u. 4-6.

A borítékra írják rá:

„Intézményvezetői pályázat”

Új Képeink

Presbiter és felügyelő iktatás 2018

IMG 4204

A képre kattintva megnyitható a galéria.

Új Hírlevelünk

Pünkösd 2019

20190610

Új Hanganyag

2018.03.29. Pécs - Énekkar

Új Videónk

2017 Gyerekkarácsony