Beiktatták parókus lelkészi hivatalába Hajduch-Szmola Patrikot

.

Beiktatták parókus lelkészi hivatalába Hajduch-Szmola Patrikot

Pécs – 2018. szeptember 8-án – ahogy Aradi András, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye esperese fogalmazott – Isten szent házában, Isten igéjével és imádsággal beiktatták parókusi szolgálatába Hajduch-Szmola Patrik lelkészt. Az iktatást Aradi András végezte, az ünnepi istentiszteleten szolgált a Pécsi Evangélikus Egyházközség énekkara Lovászné Balázs Magdolna vezetésével.

Szöveg: Kőszeghy Ildikó, Fotó: Sántha Tamás

Hajduch-Szmola Patrikot, aki feleségével, Kovács Barbarával együtt két éve szolgál Pécsen, a gyülekezet július 1-jei közgyűlése Ócsai Zoltán parókus lelkész mellé lelkésznek megválasztotta.

A szombati iktatáson megtöltötték a hívek a templomot. A pécsi gyülekezet tagjai mellett eljöttek az egyházmegye lelkészei, Patrik gyerekkori gyülekezetének tagjai, a társegyházak képviselői, barátok és családtagok. Igehirdetésében Aradi András a 103. zsoltár 2. verséhez kapcsolódva az áldásnak és a hálaadásnak a fontosságáról beszélt. Arról, hogy az áldás Ábrahámnál kezdődött és Jézusnál teljesedett be.

Hajduch-Szmola Patrik az ApCsel 8,39-ből választott egy rövid tagmondatot igehirdetésének alapigéjéül. „…de örvendezve haladt tovább az útján.” Kiemelte, hogy ez valójában a közös gyülekezeti útra vonatkozik. Visszagondolt a korábbi pécsi lelkészekre, és arról beszélt, hogy az az út, amimelyre most rálép, nem vele kezdődött két éve, hanem a gyülekezet előző lelkészeivel, de még ennél is korábban Jézussal. Majd Patrik arról a közös útról beszélt, amelyen a lelkésztársakkal, Ócsai Zoltánnal, Kovács Barbarával és a gyülekezet tagjaival lép majd. Örömmel, együttmunkálkodással.

Az iktatást követő közgyűlésen Hajduch-Szmola Patrikot köszöntötte Rózsai György, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye felügyelője, a pécsi gyülekezet nevében Ócsai Zoltán parókus lelkész, Koskai Erzsébet egyházaskozári lelkész, Tuska Tibor kondorosi evangélikus lelkész és Nyúl Viktor római katolikus pasztorális helynök. 

Keszthelyi József gyülekezeti tag verssel ajándékozta meg a beiktatott lelkészt. Levélben fogalmazta meg jókívánságait és áldását Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület újonnan beiktatott püspöke; Gáncs Péter nyugalmazott püspök; Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem nyugalmazott rektora, és felesége, Szabóné Mátrai Marianna, akik egyben a gyülekezet korábbi lelkészei voltak; Németh Norbert, a Pécs-Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora és dr. Udvardy György megyés püspök. 

A közgyűlés után a tágas templomkertben késő délutánba nyúló szeretetvendégségen folytatódott az ünneplés.

További fotók: Facebook

 

 

Új Képeink

Presbiter és felügyelő iktatás 2018

IMG 4204

A képre kattintva megnyitható a galéria.

Új Hírlevelünk

Pünkösd 2019

20190610

Új Hanganyag

2018.03.29. Pécs - Énekkar

Új Videónk

2017 Gyerekkarácsony