A gyülekezeti kórus

Kórustörténet


 

 

A pécsi evangélikus életet színesíti a gyülekezet énekkara, mely valamilyen formában már a kezdetektől működött. Hálával emlékezünk az elődökre, akik létrehozták, majd hosszabb-rövidebb ideig működtették a kórust, biztosítva a folytonosságot. Így: Csermely Lajosra, Zoltán Vilmosra, Hámor Jánosra, valamint Kismányoki Károlyra, aki már nem csak alkalmanként szólaltatta meg a kórust, hanem beépítette az egyházi esztendő ünnepeinek rendszeres szolgálataiba. 1979-ig működött az ő keze irányítása alatt a kórus, majd Balikó Zoltán igazgató lelkész felkérésére az akkor Pécsett szolgáló segédlelkész Szabóné Mátrai Marianna vállalta a kórus újjászervezését, fiatalítását. Az "új", 26 fős kórus bemutatkozására 1979. február 18-án került sor. 1981-ben a kórus vezetését Balázs Magdolna vette át, aki művészi igényességgel, Isten iránti elkötelezettséggel irányítja ma is a kórus munkáját. A kemény munka meghozta gyümölcsét: a 35 főre szaporodott kórus 1982-ben meghívást kapott Finnországba, ami nagy szó volt abban az időben. A kórusvezető 1987-93-ig tartó külföldi tartózkodása ideje alatt feladatát kórustársunk, Győrffy István zenetanár, zeneszerző látta el. 1993 óta – most már folyamatosan- Lovász Péterné Balázs Magdolna irányítja a kórus munkáját. Neki köszönhetjük, hogy a város elismert egyházi kórusa lettünk, rendszeresen kapunk meghívást városi, regionális ökumenikus kórustalálkozókra, egyházi – olykor világi alkalmakra is. 

Külföldi kapcsolataink:

 

A kórus járt Finnországban (1982), Nürnbergben (1986 és 1995), Fellbachban (1996), majd 2003-ban látogatást tett a dunaszerdahelyi, 2004-ben a szabadkai evangélikus gyülekezetnél. A következő években örömmel láttuk viszont Pécsett a határainkon túli testvéreket.

Legújabb külföldi kapcsolatunk a németországi Bautzen evangélikus gyülekezetéhez fűződik. Az első kölcsönös látogatást (2006-ban, ill. 2007-ben) az elmúlt ősszel újabb út követte, melyet összekapcsoltunk a reformáció bölcsőjének számító Wittenberg, s a lipcsei Tamás templom felkeresésével.

 

A kórus hétköznapjai

Énekkarunk örömmel tesz eleget a megtisztelő meghívásoknak, mégis elsődleges feladatunknak az istentiszteleteken való szolgálatokat tartjuk. Énekelünk az egyházi ünnepkör jeles napjain, esküvőkön, kereszteléseken, sajnos sokszor koporsó mellett. Hisszük, hogy a zene szárnyán még mélyebbre hatolnak a szívekbe Isten szavai.

A kórus repertoárjafelöleli a zeneirodalom nagy korszakait, bár gerincét barokk protestáns szerzők (J. S. Bach, H. Schütz, G. F. Händel) művei alkotják. Figyelemmel kísérjük a zeneszerzők évfordulóit, s műveiket az adott évben kiemelten tűzzük műsorra. Ennek szellemében a 30 éves jubileumi hangversenyünkön (2009. június 28.) J. Haydn, F. Mendelssohn és G. F. Händel műveit részesítettük előnyben.

Szívesen énekeljük kortárs magyar komponisták, pl. Szokolay Sándor, Halmos László, Tillai Aurél, Győrffy István egyházi és világi alkotásait is.

Többnyire a capella műveket éneklünk, esetenként énekes szólistákkal, de nagyobb koncertek műsorához, oratórikus művek megszólaltatásáhozhangszeres közreműködőketis meghívunk.

A szolgálatokés az azokra való készülés mellett fontosnak tartjuk a közösségépítést is. Figyelünk egymásra, segítünk, ha valaki rászorul, együtt imádkozunk a betegekért, bajba jutottakért.

 

Tudjuk, hogy manapság – főként az ifjúság körében – nem divatos a sokszor nehéz, fáradságos munkával megtanult, klasszikus kóruszene, mégis hisszük és valljuk, hogy ez örök érték, s bízunk benne, hogy énekünkön át Isten Igéje szólal meg. Kórusunk mindig nyitott új, énekelni szerető s tudó, lehetőleg kottaolvasó, az egyházi kórusok szellemiségével azonosulni kész- kórustársak felé.

Szeretettel várjuk őketa szerdánkénti 19 órakor kezdődő kóruspróbáinkra a Dischka Győző utcai evangélikus templom kápolnájába!

 

A kórus vezetője: Lovász Péterné Balázs Magdolna karnagy

Zenei tanulmányait a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni tagozatán végezte, majd Budapesten szerzett felsőfokú karvezetői diplomát, Párkai István tanítványaként. 1981 óta vezeti a Pécsi Evangélikus Gyülekezet kórusát. 1987-93-ig az Amerikai Egyesült Államokban élt, ahol a dél-kaliforniai magyarságot reprezentáló Kodály Kórus tagja, majd karnagya volt. Jelenleg az Apáczai Csere János Nevelési Központ Művészeti Iskolájának zenetanára. 

 

Új Képeink

Presbiter és felügyelő iktatás 2018

IMG 4204

A képre kattintva megnyitható a galéria.

Új Hírlevelünk

Pünkösd 2019

20190610

Új Hanganyag

2018.03.29. Pécs - Énekkar

Új Videónk

2017 Gyerekkarácsony